Cách Học Tên Thuốc Dễ Nhớ Dành Cho Các Dược Sĩ Trẻ?

Đánh giá bài viết

Biết và nhớ được các tên thuốc cơ bản là 1 trong các kỹ năng chẳng bao giờ là không cần thiết đối với mọi người ở trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, nhiều người đã tìm kiếm cách học tên thuốc dễ nhớ trên google hiện nay. Ở trong bài viết này, Học viện thẩm mỹ Gangwhoo sẽ chia sẻ bí quyết cách học tên thuốc dễ nhớ, mời các bạn cùng tham khảo.

CÁCH HỌC TÊN THUỐC DỄ NHỚ CHO CÁC DƯỢC SĨ TRẺ

Những cách thức, phương pháp học tên thuốc dễ nhớ là điều khá khó khăn khi mở nhà thuốc mà những dược sĩ trẻ rất hay gặp phải. Mong rằng các chia sẻ của Học viện thẩm mỹ Gangwhoo sễ giúp ích rất nhiều cho những dược sĩ trẻ ở trong việc kê đơn thuốc, tránh các nhầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cách Học Tên Thuốc Dễ Nhớ
Cách Học Tên Thuốc Dễ Nhớ

CÁC SAI LẦM THƯỜNG MẮC PHẢI KHI ĐỌC TÊN THUỐC TÂY

Ta có thể thấy, ngành dược đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nên có nhiều loại thuốc hơn và có cách đặt tên tiếng anh được công bố rộng rãi với các tác dụng công dụng rất mới, tốt cho sức khỏe con người song các loại dược phẩm ấy lại gây khó khăn cho người dùng khi khó gọi đúng tên của loại thuốc.

Có một vài sai lầm khi đọc tên thuốc được kể đến như: Thêm các cụm từ mới sẽ không khớp, khó phát âm so với từ gốc và phát âm câm, thay thế của từ tiếng anh có cách phát âm gần giống, đọc sai trọng âm hoặc thậm chí là thay thế tên thuốc hoàn toàn,…

Dựa theo cuốn sách về phương pháp học tên thuốc “Làm thế nào để đọc đúng tên thuốc?”, thì tác giả cho răng không có cách đọc tên thuốc dễ nhớ nào cụ thể vì cách đọc phụ thuộc rất nhiều vào cách phát âm mỗi người. Vì thế nhưng chỉ cần 1 lần nhầm lẫn nhỏ thôi có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng hoặc thậm chí là gây chết người. Do vậy mà, nhân viên Y tế cần phải kiểm tra thật kỹ càng trước khi kê đơn.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TÊN THUỐC VIẾT VÀ ĐỌC PHỤ ÂM – NGUYÊN ÂM BẰNG TIẾNG VIỆT

Cho tất cả những tên thuốc Tây đều được viết từ tiếng Latin, vì vậy trước tiên là chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích nguyên tắc đọc và viết các phụ âm – nguyên âm trước.

Với bảng chữ thứ này sẽ được phân thành 2 loại và gồm 6 nguyên âm như a, e, i, o, u, y với 18 phụ âm b, c, d, f, g, h và k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z, có thêm 2 chữ nữa: Phụ âm đôi w và bán nguyên âm j.

1. Cách viết và đọc những nguyên âm và bán nguyên âm

Tất cả những chữ cái a, i ,u sẽ đọc giống với tiếng Việt. Lấy ví dụ: Kalium sẽ đọc là ka-li-um, Acidum sẽ được đọc là a-xi-dum,…

Với chữ e sẽ đọc thành chữ ê giống trong tiếng Việt. Lấy ví dụ: Dividere sẽ đọc là đi-vi-đê-rê. Bene sẽ đọc là bê-nê,…

Với chữ o sễ đọc thành chữ ô giống tiếng Việt. Ví dụ: Cito sẽ đọc là xi-tô. Bibo sẽ đọc là bi-bô,…

Với chữ y sẽ đọc thành uy như tiếng Việt. Lấy ví dụ: Amylum sẽ đọc là a-muy-lum. Và từ Pyramidonum sẽ đọc là puy-ra-mi-đô-num,…

Với chữ j sẽ được như i giống tiếng Việt. Lấy ví dụ: injection sẽ đọc là in-i-ếch-xi-o,….

2. Đây là phương pháp học tên thuốc phụ âm

Tất cả những phụ âm đọc giống với tiếng Việt như: b, h, k, l, m, n, p, v. Ví dụ: Bibo sẽ đọc là bi-bô. Từ Bonus sẽ đọc là bô-nu-xơ, hora sẽ đọc là hô-ra,…

Với chữ c đứng trước các chữ a, o, u sẽ đọc như chữ k và đứng phía trước các chữ e, i, y, ae, oe sẽ đọc như chữ x như tiếng Việt. Lấy ví dụ: Calor sẽ đọc là ca-lô-rờ, cutis sẽ đọc là cu-ti-xờ,…

Với chữ d sẽ đọc giống chữ đ ở trong tiếng Việt. Lấy ví dụ Da sẽ đọc là đa, Dêcm sẽ đọc là đê-xêm,…

Với chữ f đọc giống chữ ph như tiếng Việt. Lấy ví dụ: folium thì sẽ đọc là phô-li-um, flos sẽ đọc là phờ-lô-xờ,…

Với chữ g đọc giống chữ gh như tiếng Việt. Lấy ví dụ: ghutta sẽ đọc là ghút-ta, gelatinum sẽ đọc là ghê-ta-ti-num,…

Với chữ q sẽ luôn đi kèm chữ u, sẽ đọc đọc như qu giống tiếng Việt. Ví dụ: Aqua sẽ đọc là q-qua. Từ Quantum satis sẽ đọc là quan-tum xa-ti-xờ,…

Với chữ r thì cũng đọc giống chữ r trong tiếng Việt công thêm phải rung lưỡi. Lấy ví dụ: Rutinum sẽ đọc là ru-ti-um, Recipe sẽ đọc là rê-xi-pê,…

Với chữ s đọc là x như tiếng Việt, ngoài trừ nó đứng giữ 2 nguyên âm hay là đứng giữa 1 nguyên âm, chữ m hoặc n thì đọc giống như d trong tiếng Việt. Lấy ví dụ: Serum sẽ đọc là xê-rum, Rosa sẽ được là rô-da,…

Chữ t đọc giống như là chữ t ở trong tiếng Việt, trừ khi đứng trước chữ i và có kèm theo đó là 1 nguyên âm nữa đọc như chữ x nếu như là chữ i, t, nguyên âm còn lại sẽ là 1 trong 3 chữ s, t, x thì vẫn được đọc là t. Lấy ví dụ: Stibium sẽ đọc là xờ-ti-bi-um, stibiPotio sẽ đọc là pô-xi-ô,…

Với chữ x ở đầu thì đọc như chữ x trong tiếng Việt, xếp sau nguyên âm thì đọc như kd. Lấy ví dụ: Xylenum sẽ đọc là xuy-lê-num, xylenRadix sẽ đọc là ra-đích-xờ,…

Với chữ z sẽ đọc như d ở tiếng Việt. Lấy ví dụ: Zingiberaceae sẽ đọc là din-ghi-bê-ra-xê-e. Ozone sẽ đọc là o-dô-nê,…

Phía trên đây là các nội dung của Giảng viên – Học viện thẩm mỹ Gangwhoo chia sẻ về phương pháp học tên thuốc căn bản tiếng Latin. Và bên cạnh đấy, còn có rất nhiều nguyên âm và phụ âm quan trọng có các bí quyết đọc và viết riêng như sau:

3. Đây là phương pháp học tên thuốc nguyên âm ghép và nguyên âm kép

Ta có Nguyên âm kép gồm có 2 nguyên âm đứng ở cạnh nhau và được đọc thành 1 nguyên âm:

Là Ae sẽ đọc giống chữ e trong tiếng Việt. Lấy ví dụ: Aequalis sẽ đọc là e-qu-a-li-xờ. Aether sẽ đọc là e-thê-rờ,…

Là Oe sẽ được như ở trong tiếng Việt. Lấy ví dụ: Foetidus sẽ đọc là phơ-ti-đu-xờ và Lauraceae sẽ đọc là lau-ra-xê-e,…

Là Eu đọc giống như êu tiếng Việt. Lấy ví dụ: Neuter sẽ đọc là nê-u-tê-rờ, Seu sẽ đọc là sê-u,…

Tất cả những nguyên âm kép ae, oe mà có 2 dấu chấm trên chữ e thì ta phải đọc tách ra riêng từng nguyên âm. Ví dụ: Aer sẽ đọc là a-ê-rờ. Aloe sẽ đọc là a-lô-ê,…

  • Nguyên âm ghép

Đây sẽ là hai nguyên âm đừng liền kề nhau sẽ đọc thành 2 âm với nguyên âm ở đầu đọc ngắn, nguyên âm sau sẽ đọc dài. Lấy ví dụ: Opium sẽ đọc là ô-pi-um, Unguentum sẽ đọc là un-gu-ên-tum,…

  • Phụ âm kép

Chính đây là hai phụ âm đi liền nhau và phụ âm sau sẽ là h đọc như phụ âm tương tự.

Ví dụ:

Từ Ch sẽ đọc kh như tiếng Việt: Ochrea sẽ đọc là ô-khờ-rê-a. Cholera sẽ đọc là khô-lê-ra,…

Từ Ph sẽ đọc nhu ph trong tiếng Việt: Camphora sẽ đọc là cam-phô-ra và phiala sẽ đọc là phi-a-la,…

Từ Rh sẽ được như phụ âm r theo tiếng Việt. Và với Rheum sẽ đọc là rê-um và Rhizoma sẽ đọc là ri-dô-ma,…

Từ Th sẽ đọc giống phụ âm th theo tiếng Việt: Anthera sẽ đọc là an-thê-ra và Aetheroleum sẽ đọc là e-thê-rô-lê-um,…

4. Phụ âm ghép

Ta có phụ âm ghép gồm hai phụ âm đi liền với nhau, phụ âm đầu sẽ đọc nhẹ và lướt nhanh để sang phụ âm sau. Lấy ví dụ: Bromum sẽ đọc là bờ-rô-mum. Natrium sẽ đọc là na-tờ ri-um. Drupa sẽ đọc là đờ-ru-pa,…

5. Phụ âm đôi

Ta có phụ âm đôi sẽ gồm có hai phụ âm giống nhau sẽ đi liền với nhau, đọc 1 phụ âm cho âm tiết trước, 1 phụ âm cho âm tiết sau. Lấy ví dụ: Gramma sẽ đọc là gờ-ram-ma, gutta sẽ đọc là ghut-ta, ferrum sẽ đọc là pheerr-rum,…

Còn hơn thế nữa, chữ W không có ở bảng chữ cái Latin, nên sẽ đọc là như sau: v khi đứng trước nguyên âm hay từ có nguồn gốc trong tiếng Đức, đọc là à u khi được đứng trước phụ âm hay nếu như biết rõ được xuất xứ tiếng Anh. Lấy ví dụ: Fowler sẽ đọc là phô-u-lê-rờ. Từ FowlerRawolfla sẽ đọc là rau-vô-lơ-phi-a,…

Nội dung phía trên đây là các phương pháp học tên thuốc nhanh dành cho các bạn đang học hoặc đang làm nghề y dược. Mong rằng ở bài viết này, Học viện thẩm mỹ Gangwhoo đã giúp ích cho các bạn trong công việc và học tập. Thân ái chúc các bạn vận dụng thành công!