4 Chức Năng Của Điều Dưỡng Viên Cần Phải Nắm Rõ

Đánh giá bài viết

Học viện thẩm mỹ Gangwhoo xin được chia sẻ, bạn khi là một điều dưỡng viên làm việc trong ngành Y tế, bạn cần phải nắm rõ 4 vai trò và 3 chức năng của Điều dưỡng viên qua bài viết này nhé!

Vai trò chức năng của điều dưỡng

Vai trò của điều dưỡng viên và đây cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của điều dưỡng viên. Cần vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn để người bệnh có thể nâng cao sức khỏe, giảm thiểu các cơn đau. Nâng cao thể chất tinh thần, hơn để phòng ngừa bệnh tật.

1. Là nhà thực hành chăm sóc

– Sử dụng quy trình Điều dưỡng để có thể đáp ứng nhu cầu cho người bệnh.

– Biết lập kế hoạch chăm sóc và triển khai, thực hiện kế hoạch theo mục tiêu đề ra.

– Giao tiếp được với các bệnh nhân, người bệnh và những người liên quan đến việc lập kế hoạch chăm sóc người bệnh.

– Cộng tác với tất cả những người liên quan đến người bệnh, người bệnh và với đồng nghiệp để kế hoạch chăm sóc đạt hiệu quả hơn.

Chức Năng Của Điều Dưỡng
Chức Năng Của Điều Dưỡng

2. Là nhà quản lý

– Sử dụng khả năng giao tiếp và suy nghĩ lý luận của mình cho tất cả những bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính, những người bệnh trong giai đọan còn cấp cứu, những người bệnh trong cộng đồng,…một cách khéo léo và đạt hiệu quả cao.

– Hướng dẫn cho cán bộ y tế khác trong việc chăm sóc người bệnh một cách chọn lọc và thích hợp.

– Sử dụng tối ưu nhất nguồn nhân lực sẵn có để phục vụ chăm sóc người bệnh có hiệu quả

3. Là nhà giáo dục

– Sử dụng phương pháp dạy và học dành cho đội ngũ kế thừa các kiến thức, kỹ năng và đạo đức Điều dưỡng.

– Thực hiện tốt nhất công tác giáo dục sức khỏe cho mọi người.

– Biết tự đào tạo liên tục và cũng biết nhận lãnh trách nhiệm đối với nghề nghiệp.

– Yêu nghề tha thiết và cũng tham gia vào việc bảo vệ và phát triển nghề nghiệp.

4. Là nhà nghiên cứu

– Thực hiện và cũng có đóng góp các công trình nghiên cứu để nâng cao kiến thức cho ngành Điều dưỡng.

– Ứng dụng các thành quả các công trình nghiên cứu thành công.

Chức năng của người điều dưỡng

Người điều dưỡng trong công tác chăm sóc bệnh nhân toàn diện ( lấy bệnh nhân làm trung tâm) được thể hiện ba chức năng chính:

– Chức năng độc lập (tính chủ động)

– Chức năng Phối hợp (tính hợp tác)

– Chức năng phụ thuộc (tính thụ động)

1. Chức năng độc lập

– Chào đón bệnh nhân: Thái độ tiếp xúc, làm thủ tục hành chính, hướng dẫn nội quy khoa phòng và sử dụng trang thiết bị trong buồng bệnh.

– Nhận định bệnh nhân theo quy trình của Điều dưỡng.

– Theo dõi và đánh giá Bệnh nhân khi còn trong quá trình chăm sóc.

– Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch chăm sóc theo KH đề ra.

– Thực hiện những trường hợp sơ cứu, cấp cứu ban đầu lúc chưa có Bác sĩ.

– Giúp đỡ cho bệnh nhân và làm các công việc vệ sinh thân thể ( tắm gội, thay, mặc quần áo cho bệnh nhân).

– Giúp đỡ thực hiện trong các việc như cho bệnh nhân ăn uống.

– Giúp đỡ cho bệnh nhân vận động, luyện tập phục hồi chức năng.

– Thực hiện các kỹ năng trong chăm sóc điều dưỡng.

– Thực hiện tất cả các quy tắc vô khuẩn khi tiến hành các kỹ thuật chăm sóc.

– Chăm sóc cũng như giải quyết bệnh nhân hấp hối và bệnh nhân tử vong.

2. Chức năng phối hợp

– Phối hợp với một vài các kỹ thuật viên khác như: X-quang, xét nghiệm, phục hồi chức năng (là phục hồi nhằm làm giảm tác động của giảm chức năng và khuyết tật), ECG…để thực hiện một số kỹ thuật chẩn đóan và điều trị cho bệnh nhân.

– Phản ánh những diễn biến của bệnh nhân cho thầy thuốc để phối hợp xử trí nhanh, kịp thời khi Bệnh nhân chuyển bệnh nặng ( thở oxy, hô hấp nhân tạo, ép tim, cầm máu, băng bó…).

3. Chức năng phụ thuộc

– Cho bệnh nhân sử dụng thuốc (uống, tiêm truyền,…), thụt tháo …theo y lệnh của thầy thuốc.

– Thực hiện một vài thủ thuật, theo yêu cầu điều trị.

– Phụ giúp cho các bác sỹ thực hiện một số thủ thuật điều trị.

– Lấy bệnh phẩm để xét nghiệm.

Điều dưỡng viên chính là một công việc đảm nhận trong ngành y tế. Ở đó, tất cả các công việc được thực hiện với ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động hỗ trợ bệnh nhân. Mang đến một dịch vụ và chất lượng cung cấp đối với hoạt động y tế nói chung. Điều dưỡng viên cùng với quy trình học tập, nghiên cứu và thi cử để có được chức danh nghề nghiệp. Trong đó cần đảm bảo về yếu tố chuyên môn để thực hiện công việc được giao. Những nhiệm vụ, chức năng hay vai trò đều gắn với đối tượng cụ thể là bệnh nhân. Bên cạnh tất cả các nghiệp vụ mang tính nghề nghiệp.

Học viện thẩm mỹ Gangwhoo đã chia sẻ những thông tin trên trong bài viết, đó sẽ là hành trang vô cùng đắc lực và rất cần cho công việc của tất cả các bạn đã, đang & chuẩn bị làm, hãy lưu tâm và lưu nhớ mãi Vai trò và chức năng của điều dưỡng viên để các bạn luôn được tốt hơn mỗi ngày nhé, thân chúc các bạn điều dưỡng viên của hiện tại và sau này, các bạn luôn được bình an và thành đạt khi hành nghề nhé!