Chứng Chỉ Hành Nghề Điều Dưỡng: Điều Kiện, Hồ Sơ, Mẫu Đơn

Đánh giá bài viết

Một loại giấy phép thông hành rất quan trọng đối với việc hành nghề điều dưỡng, chứng nhận đủ điều kiện làm việc trong ngành nghề này. Với bất kì điều dưỡng viên nào cũng cần được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Vậy điều mà chúng ta đang muốn đề cập ở đây đó chính là “Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng”

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng 2023 sẽ có điều kiện gồm những gì?

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng khi được cấp giấy phép cần có điều kiện cần phải thoả mãn quy luật được nêu trong Điều 18 và Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể như sau:

Luật khám bệnh, tại Điều 18, chữa bệnh 2009 quy định điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam như sau:

Giấy chứng nhận và các văn bằng sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

  1. Là văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
  2. Giấy chứng nhận là lương y;
  3. Các giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Thực tế có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là các thầy thuốc khi có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Thực tế có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Hoàn toàn chưa thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc kết nối đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản an hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng Giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa benh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên đã liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Điều Luật 24 trong khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định định xác nhận quá trình thực hành:

Những người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận trên nước Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

  1. Thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh 18 tháng (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ
  2. Thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ; 12 tháng
  3. Thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên, trong 09 tháng
  4. Thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, trong 09 tháng

Nhân sự đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn ban về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của chính mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

(*) Nói chung, điều kiện để được làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, các thành viên xin cấp cần phải có bằng cấp chuyên môn, nhân thân rõ ràng trong sach và cần có từ 9 tháng trở lên thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh. Sau cùng bạn pháp nộp đủ lệ phí làm chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Chứng Chỉ Hành Nghề Điều Dưỡng
Chứng Chỉ Hành Nghề Điều Dưỡng

Mẫu hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gồm những gì?

Các biểu mẫu hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định cụ thể tại Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009. Thực tế có thể để làm giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thì hồ sơ được yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề cần có đầy đủ các giấy tờ dưới đây:

Đề nghị đơn cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng;

Văn bằng bản sao hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

Xác nhận văn bản quá trình thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Chứng nhận giấy khám đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

Phiếu lý lịch tư pháp;

Lý lịch sơ yếu có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị công tác.

Cấp chứng chỉ có thời gian hành nghề điều dưỡng

Cấp chứng chỉ có thời gian hành nghề điều dưỡng tức là thời gian điều dưỡng viên thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đây là việc được quy định rất rõ trong Mục d Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009.

Dựa vào đó, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là từ 9 tháng trở lên thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian cấp lại chứng chỉ hành nghề cho điều dưỡng:

Với thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy  hành nghề điều dưỡng là chứng chỉ, do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quoc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề. Trong trường hợp như không cấp lại chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu

Có giá trị sử dụng, thời gian có hiệu lực của giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là 5 năm kể từ ngày cấp.

Bên cạnh đó, nếu điều dưỡng viên muốn tiếp tục hành nghề thì cần phải làm thủ tuc đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng tại các cơ quan có thẩm quyền trước khi chứng chỉ hết hạn 3 tháng.

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thể bị thu hồi

Các giấy phép như chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hoàn toàn có thể bị thu hồi. Các nội quy về các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được qui định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 như sau:

Các hồ sơ giấy phép hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

Hoặc các giấy phép hành nghề có chứa nội dung trái pháp luật;

Nhân sự hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

Nhân sự hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

Nhân sự hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

Nhân sự hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

Tất cả các người nằm trong các trường hợp: bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên đới đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hinh sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện phap xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở điều trị bệnh và đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có lien quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định thực tế là tại Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 về thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề. Dựa vào đó để được cấp lại chứng chỉ hành nghề cần có những thủ tục sau đây:

Các hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề:

Giấy phép đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng;

Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (Bản sao) hoặc các Văn bằng;

Giấy tờ xác nhận quá trình thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; (Văn bản)

Bằng cấp chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy địnhy của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

Phiếu lý lịch tư pháp;

Giấy tờ khai báo lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, tại nơi cư trú như thị trấn hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị công tác.

(*) Những hồ sơ xin cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế.

Học chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ở đâu?

Hiện nay, đã có nhiều trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp đào tạo ngành điều dưỡng trên khắp cả nước. Trường hợp dựa vào nhu cầu, trình độ, điều kiện mà học viên có thể lựa chọn các trường đào tạo điều dưỡng khác nhau để theo học.

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Sau đây là mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng để bạn đọc tham khảo:

Tin là Học viện thẩm mỹ Gangwhoo vừa gửi đến quý bạn đọc những thông tin là các điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng. Hy vọng rằng những nội dung này sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn. Gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn đã quan tâm và theo dõi!