Đáp Án Thi THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử Năm 2022 Cập Nhật Mới Nhất

Đánh giá bài viết

Chia sẻ Đáp Án Thi THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử 2022 (Full 24 mã đề) nhanh và chính xác nhất. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 chính thức tổ chức từ 7/7/2022. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa, các sỹ tử sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022.

Nhằm để giúp các thí sinh và phụ huynh tra cứu đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2022 nhanh và chính xác nhất, Hoatieu xin chia sẻ đáp án đề thi Sử THPT cấp quốc gia 2022 để các bạn cùng tham khảo. Đây là đáp án Lịch sử THPT Quốc gia 2022 (24 mã đề)

Đáp Án Thi THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử 2022 (Gợi ý 24 mã đề)

Mã đề 301 – Full
1.A2.B3.D4.D5.C6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.D13.A14.B15.D16.C17.B18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.A27.A28.B29.C30.D
31.C32.A33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.B

Mã đề 302 – Full
1.D2.B3.B4.B5.D6.A7.D8.B9.D10.A
11.C12.D13.D14.C15.C16.A17.C18.D19.C20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.D27.C28.B29.C30.C
31.C32.A33.D34.D35.A36.C37.C38.A39.B40.B

 

Mã đề 303 – Full
1.D2.A3.B4.C5.A6.A7.D8.D9.D10.A
11.C12.B13.D14.C15.D16.D17.C18.D19.D20.B
21.C22.C23.D24.C25.D26.B27.C28.B29.C30.B
31.D32.B33.C34.B35.B36.C37.B38.C39.D40.D

 

Mã đề 304 – Full
1.B2.B3.B4.D5.D6.A7.C8.C9.C10.D
11.C12.D13.D14.A15.D16.D17.C18.B19.C20.A
21.C22.C23.C24.B25.A26.C27.C28.A29.A30.B
31.A32.B33.A34.B35.A36.A37.A38.B39.B40.A

 

Mã đề 305 – Full
1.A2.C3.C4.B5.B6.A7.C8.B9.A10.B
11.A12.D13.C14.B15.B16.D17.A18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.B
31.C32.A33.C34.C35.A36.C37.A38.B39.C40.A

 

Mã đề 306 – Full
1.D2.D3.D4.A5.B6.B7.D8.B9.B10.D
11.D12.C13.A14.B15.B16.A17.A18.C19.B20.C
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.A29.D30.D
31.A32.D33.C34.D35.B36.B37.A38.B39.A40.A

Mã đề 307 – Full
1.C2.B3.D4.C5.C6.C7.B8.B9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.D17.C18.A19.B20.D
21.A22.B23.D24.D25.A26.D27.D28.C29.B30.C
31.C32.D33.C34.C35.C36.C37.B38.C39.C40.B

 

Mã đề 308 – Full
1.B2.D3.A4.C5.A6.D7.A8.D9.C10.C
11.D12.A13.B14.D15.A16.A17.D18.B19.D20.D
21.A22.B23.D24.B25.B26.A27.D28.A29.C30.A
31.C32.A33.B34.A35.C36.B37.B38.C39.B40.B

 

Mã đề 309 – Full
1.A2.A3.B4.C5.A6.C7.B8.C9.D10.A
11.A12.C13.C14.D15.B16.C17.D18.D19.B20.D
21.B22.C23.C24.B25.D26.D27.B28.D29.C30.C
31.D32.B33.D34.B35.D36.B37.B38.C39.C40.B

 

Mã đề 310 – Full
1.D2.C3.A4.D5.A6.B7.B8.C9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.A
21.C22.B23.C24.D25.C26.A27.D28.B29.B30.D
31.A32.B33.A34.D35.D36.D37.A38.A39.B40.B

 

Mã đề 311 – Full
1.D2.A3.D4.B5.C6.B7.C8.B9.C10.D
11.B12.C13.B14.C15.D16.D17.C18.B19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.A26.C27.A28.D29.D30.A
31.B32.D33.D34.B35.C36.A37.A38.D39.B40.B

 

Mã đề 312 Full
1.B2.B3.C4.C5.B6.A7.D8.D9.A10.A
11.A12.C13.D14.B15.C16.A17.C18.C19.C20.D
21.A22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.D29.A30.D
31.D32.A33.A34.D35.C36.A37.A38.D39.C40.D

 

Mã đề 313 – Full
1.D2.A3.B4.C5.D6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.B13.B14.D15.C16.D17.C18.C19.C20.A
21.A22.C23.D24.B25.C26.B27.A28.C29.D30.B
31.D32.A33.B34.A35.D36.C37.C38.D39.A40.A

 

Mã đề 314 – Full
1.C2.B3.B4.B5.A6.C7.D8.A9.A10.B
11.C12.A13.C14.A15.D16.D17.C18.C19.A20.B
21.A22.C23.A24.B25.C26.C27.B28.A29.C30.D
31.A32.C33.D34.B35.B36.D37.D38.D39.A40.D

 

Mã đề 315 – Full
1.D2.C3.A4.C5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.B13.C14.B15.A16.D17.C18.A19.D20.D
21.A22.A23.C24.D25.A26.A27.D28.A29.D30.D
31.C32.D33.D34.C35.A36.A37.C38.A39.C40.A

 

Mã đề 316 – Full
1.D2.D3.B4.C5.A
6.A7.C8.D9.D10.B
11.B12.D13.B14.A15.C
16.D17.A18.D19.B20.D
21.C22.C23.A24.C25.B
26.D27.A28.B29.C30.A
31.C32.A33.C34.B35.D
36.A37.B38.B39.A40.A

 

Mã đề 317 – Full
1.A2.B3.D4.D5.B6.C7.A8.A9.D10.B
11.A12.B13.B14.B15.D16.C17.C18.D19.A20.C
21.D22.D23.B24.C25.C26.A27.D28.D29.D30.C
31.A32.D33.B34.A35.A36.D37.B38.C39.C40.C

 

Mã đề 318 Full
1. A2.B3.D4.D5.D6.A7.B8.C9.C10.B
11.B12.A13.C14.A15.D16.C17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.D28.D29.A30.D
31.B32.A33.B34.A35.B36.A37.D38.C39.A40.D

 

Mã đề 319 – Full
1.A2.C3.D4.B5.D6.C7.A8.B9.D10.A
11.D12.C13.C14.A15.B16.C17.A18.A19.A20.C
21.B22.B23.C24.D25.B26.C27.C28.B29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.D36.A37.D38.A39.D40.D

 

Mã đề 320 – Full
1.C2.C3.A4.B5.B6.B7.C8.B9.D10.C
11.C12.B13.B14.B15.A16.D17.A18.C19.B20.D
21.A22.D23.C24.B25.D26.D27.C28.B29.D30.D
31.A32.C33.C34.C35.A36.A37.A38.D39.D40.A

 

Mã đề 321 Full
1.C2.D3.B4.D5.C6.D7.C8.B9.C10.A
11.B12.D13.A14.B15.A16.D17.A18.B19.C20.C
21.A22.B23.B24.A25.A26.B27.C28.B29.C30.A
31.C32.B33.C34.B35.C36.A37.C38.A39.A40.A

 

Mã đề 322 – Full
1.D2.C3.D4.A5.D6.B7.B8.D9.B10.B
11.C12.D13.B14.D15.D16.C17.A18.A19.B20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.B27.D28.C29.B30.A
31.D32.C33.A34.A35.C36.C37.B38.C39.D40.B

 

Mã đề 323 – Full
1.A2.D4.D3.A4.D5.B
6.D7.B8.B9.A10.D
11.D12.C13.D14. D15.B
16. A17.D18.B19.C20.A
21.C22. D23.C24.C25.B
26.A27.B28.A29.A30.B
31.B32.C33.A34.C35.C
36.A37.B38.A39.C40.A

Mã đề 324 – Full
1.C2.D3.A4.B5.D6.C7.B8.D9.D10.A
11.B12.C13.C14.A15.C16.A17.A18.B19.C20.C
21.B22.A23.C24.B25.B26.A27.A28.B29.B30.C
31.B32.A33.C34.D35.A36.C37.C38.B39.A40.A

Với đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2022 sẽ chính thức được công bố vào ngày 8/7/2022. Trên đây là các gợi ý chi tiết đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Lịch sử đã được Học viện thẩm mỹ Gangwhoo cập nhật và đăng tải ngay sau khi kỳ thi kết thúc, các bạn chú ý theo dõi nhé! Xin cảm ơn